כריתת עצים

ידעתם שבישראל יש חוק האוסר על כריתת עצים?
ולמרות זאת, ישנם מקרים מיוחדים בהם כריתה היא בלתי נמנעת ולמרבה הצער צריך לבצע אותה.

מי מורשה לכרות עצים?

כריתת עצים הוא מקצוע מסוכן שלא כל אחד יכול לבצע. זוהי עבודה הדורשת מקצועיות הקשורה לאופן בו יש לכרות את העץ ולעבודה בגובה. גוזם מומחה ידע להתרחק מקווי מתח גבוה ולהשתמש

בציוד הכולל אביזרי בטיחות רלוונטיים.

מתי יש צורך לכרות את העץ?

עצים מהווים מקור ליופי והם חשובים לסביבה, אולם לעיתים הם מהווים מפגע וסכנה ממשית כמו למשל כשעץ מט ליפול מכיוון שהוא סובל מריקבון או נאכל על ידי מזיקים, או אם הוא קרוב מדי

לקווי חשמל ומהווה סכנה, או אם הוא נושא מחלות או מזיקים המסוכנים לבני אדם.

יש לכם בחצר הבית עץ שמהווה מטרד או סכנה? פנו אלינו. אנו בפלא אחזקות מומחים בכריתת עצים  054-6846888
Call Now Button